Podrobnosti o autorech

Krausová, Anna, VŠB-Technical University of Ostrava, Česká republika

  • - Management of enterprises and innovations
    Organic products in the Czech Republic
    Abstrakt