Podrobnosti o autorech

Reissová, Alice, Jan Evangelista Purkyně university in Ústí nad Labem, Česká republika

  • - Enterprise Development and Human Resources
    Gender Aspects of Labour Mobility
    Abstrakt