SVOČ

Aktuální konference

SVOČ 2018

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

duben 19, 2018 – duben 19, 2018

Studentská vědecká a odborná činnost je studentská soutěž, kterou organizuje EF JU. Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

Soutěž SVOČ pro rok 2018 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem akademického roku 2017/2018. Vítězové jednotlivých sekcí z řad studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů obdrží věcné ceny.

V den konání SVOČ (19. 4. 2018) je vyhlášeno děkanské volno pro všechny studenty bakalářských a navazujících magisterských a doktorských studijních programů .

Garantem soutěže je PhDr. Miloslav Lapka, CSc., členy organizačního výboru jsou Ing. Nikola Židová a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí.

 

POZOR ZMĚNA!!!!Letos se studenti neregistrují jako uživatelé na webových stránkách, ani nevkládají příspěvky do webového systému. K registraci je nutné připravit si příspěvek a ten pak odeslat na příslušný e-mail organizátorů soutěže (zidovn00@ef.jcu.cz).

Prohlížet informace o konferencích