SVOČ 2021

Aktuální konference

SVOČ 2021

Ekonomická fakulta JU
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Studentská 13 
37005 České Budějovice
České Budějovice, CZ

dubna 15, 2021 – dubna 15, 2021

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI SE SVOČ 2021 USKUTEČNÍ VÝHRADNĚ ONLINE FORMOU.

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je studentská soutěž, kterou organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

 

Soutěž SVOČ pro rok 2021 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem akademického roku 2020/2021. Garantem soutěže je doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., členy organizačního výboru jsou Ing. Nikola Soukupová, Ing. Markéta Matějčková a dále pak garanti jednotlivých sekcí.

1. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia soutěží zasláním příspěvku a prezentací online. Autoři nejlepších příspěvků budou oceněni. Přihlášení studentů je možné do 9. 4. 2021. Přihlášení je formou odeslání soutěžního příspěvku na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

Prezentace se uskuteční online dne 15. 4. 2021 pomocí MS Teams. Časy budou upřesněny.

Po ukončení hlasování odborné poroty bude v jednotlivých sekcích vyhlášeno pořadí příspěvků a vítězové obdrží diplom a věcný dar po obnovení běžného režimu pro studenty na EF.

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

2. Studenti DSP přednesou svůj příspěvek v anglickém jazyce pomocí on-line prezentace před odbornou porotou. Přihlášení studentů je možné do 9. 4. 2021. Přihlášení je formou odeslání soutěžního příspěvku na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

Prezentace se uskuteční online dne 15. 4. 2021 pomocí MS Teams. Časy budou upřesněny.

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

Všechny informace k napsání a podání příspěvků (včetně šablony) zde nebo na mailu nsoukupova@ef.jcu.cz.

Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů:

Název sekce:                     Ekonomika

Garant sekce:                    Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Katedra:                            Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

Název sekce:                     Finance, účetnictví a daně

Garant sekce:                    doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.

Katedra:                            Katedra účetnictví a financí

Název sekce:                     Informatika a kvantitativní modely v ekonomii

Garant sekce:                    doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA

Katedra:                            Katedra aplikované matematiky a informatiky

Název sekce:                     Marketing, obchod a cestovní ruch

Garant sekce:                    Ing. Jan Šalamoun

Katedra:                            Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků

Název sekce:                      Řízení malých a středních podniků

Garant sekce:                     Ing. Monika Maříková, Ph.D.

Katedra:                             Katedra řízení

Název sekce:                      Ekonomicko-sociální, environmentální a právní problémy regionálního rozvoje

Garant sekce:                     doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Katedra:                             Katedra regionálního managementu a práva

Sekce studentů doktorského studijního programu:

Název sekce: Řízení a ekonomika podniku

Garant sekce: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

 

Prohlížet informace o konferencích