SVOČ 2021

Archiv konferencí

SVOČ 2021

Ekonomická fakulta JU
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Studentská 13 
37005 České Budějovice
České Budějovice, CZ

dubna 15, 2021 – dubna 16, 2021

 

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je studentská soutěž, kterou organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

Vážení studenti, dovolujeme si Vám poděkovat za Vaši účast v letošním ročníku SVOČ, která se i přes pandemickou situaci pyšnila bohatou účastní a kvalitními příspěvky.

Doufáme, že i pro Vás byla SVOČ 2021 přínosná a budeme se těšit na dalšíí setkání s Vámi.

Sborník vybraných příspěvků ze SVOČ 2021 naleznete zde.

 

Program SVOČ 2021

Přístupové linky na sekce - jednotný začátek 15. 4. 2021 od 9:00 hodin

Ekonomika:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a27b7fe0c845f4778b806d0820037c374%40thread.tacv2/1618206590909?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%2285046e9e-b077-4276-8f91-32356014b800%22%7d

Finance, účetnictví a daně:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a338a8154a3d94d41b33fc9b979c8a4b7%40thread.tacv2/1618211974700?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22727c96af-4b4a-48d6-adf0-87a7a6204df5%22%7d

Informatika a kvantitativní modely v ekonomii:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9d4adf085d8f4517b27f783f730d84ba%40thread.tacv2/1618238835585?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22d4bfb314-66b0-493e-9084-88b929241bb9%22%7d

Marketing, obchod a cestovní ruch:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9de1415dcd9e412dbf7a724232d3e432%40thread.tacv2/1618227589430?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22f4923054-aed2-40aa-8fec-78221c4c288c%22%7d

Řízení malých a středních podniků:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a24a5ba0393be43c59af79f363c7a09cd%40thread.tacv2/1618215106848?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22a6cf2537-8436-4cab-b544-d8824c3abcdb%22%7d

Ekonomicko-sociální, environmentální a právní problémy regionálního rozvoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0d94e06d332648ba92c21445e10b981a%40thread.tacv2/1616575227313?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%2254036370-4fc4-46c1-855f-0bc9b46d8911%22%7d

Řízení a ekonomika podniku (DSP):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a861358ea55bf41d0b25110439b1c9923%40thread.tacv2/1618215591871?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%223d3cf081-0ba9-4b22-9847-f253be1ab8c5%22%7d

 

Soutěž SVOČ pro rok 2021 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem akademického roku 2020/2021. Garantem soutěže je doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., členy organizačního výboru jsou Ing. Nikola Soukupová, Ing. Markéta Matějčková a dále pak garanti jednotlivých sekcí.

1. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia soutěží zasláním příspěvku a prezentací online. Autoři nejlepších příspěvků budou oceněni. Přihlášení studentů je možné do 9. 4. 2021. Přihlášení je formou odeslání soutěžního příspěvku na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

Prezentace se uskuteční online dne 15. 4. 2021 pomocí MS Teams. Začátek v 9:00 hodin.

Po ukončení hlasování odborné poroty bude v jednotlivých sekcích vyhlášeno pořadí příspěvků a vítězové obdrží diplom a věcný dar po obnovení běžného režimu pro studenty na EF.

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

2. Studenti DSP přednesou svůj příspěvek v anglickém jazyce pomocí on-line prezentace před odbornou porotou. Přihlášení studentů je možné do 9. 4. 2021. Přihlášení je formou odeslání soutěžního příspěvku na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

Prezentace se uskuteční online dne 15. 4. 2021 pomocí MS Teams. Začátek v 9:00 hodin.

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

Všechny informace k napsání a podání příspěvků (včetně šablony) zde nebo na mailu nsoukupova@ef.jcu.cz.

Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů:

Název sekce:                     Ekonomika

Garant sekce:                    Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Katedra:                            Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

Název sekce:                     Finance, účetnictví a daně

Garant sekce:                    doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.

Katedra:                            Katedra účetnictví a financí

Název sekce:                     Informatika a kvantitativní modely v ekonomii

Garant sekce:                    doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA

Katedra:                            Katedra aplikované matematiky a informatiky

Název sekce:                     Marketing, obchod a cestovní ruch

Garant sekce:                    Ing. Jan Šalamoun

Katedra:                            Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků

Název sekce:                      Řízení malých a středních podniků

Garant sekce:                     Ing. Monika Maříková, Ph.D.

Katedra:                             Katedra řízení

Název sekce:                      Ekonomicko-sociální, environmentální a právní problémy regionálního rozvoje

Garant sekce:                     doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Katedra:                             Katedra regionálního managementu a práva

Sekce studentů doktorského studijního programu:

Název sekce: Řízení a ekonomika podniku

Garant sekce: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

 

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2020

Ekonomická fakulta JU
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Studentská 13 
37005 České Budějovice
České Budějovice, CZ

května 7, 2020 – září 24, 2020

Vážení studenti, dovolujeme si Vám poděkovat za Vaši účast v letošním ročníku SVOČ, která se i přes pandemickou situaci pyšnila bohatou účastní a kvalitními příspěvky.

Doufáme, že i pro Vás byla SVOČ 2020 přínosná a budeme se těšit na dalšíí setkání s Vámi.

Sborník vybraných příspěvků ze SVOČ 2020 naleznete zde.

 


Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je studentská soutěž, kterou organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

 

Soutěž SVOČ pro rok 2020 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem akademického roku 2019/2020. Garantem soutěže je doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., členy organizačního výboru jsou Ing. Nikola Soukupová, Ing. Martina Hlávková a dále pak garanti jednotlivých sekcí.

1. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia soutěží zasláním příspěvku a prezentace bez osobní účasti. Autoři nejlepších příspěvků budou oceněni. Přihlášení studentů je prodlouženo do 7. 5. 2020 (časový posun pro studenty bakalářských a magisterských programů je proto, že kromě soutěžního příspěvku odesílají i připravenou prezentaci). Po ukončení hlasování odborné poroty bude elektronickou formou vyhlášeno pořadí příspěvků a vítězové jednotlivých sekcí obdrží diplom a věcný dar po obnovení běžného režimu pro studenty na EF.

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

2. Studenti DSP přednesou svůj příspěvek v anglickém jazyce pomocí on-line/osobní prezentace před odbornou porotou (o formě prezentace rozhodne aktuální situace COVID-19). SVOČ se uskuteční 24. 9. 2020. Technické parametry prezentace a forma prezentace budou upřesněny před konáním SVOČ DSP 2020 paní inženýrkou Hlávkovou (hlavkovam@ef.jcu.cz).

Studentům DSP přihlášeným z jara 2020 zůstávají platné registrace, dodatečné registrace nových studentů je nutné řešit s Ing. Soukupovou (nsoukupova@ef.jcu.cz).

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

Všechny informace k napsání a podání příspěvků (včetně šablony) zde nebo na mailu nsoukupova@ef.jcu.cz.

Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů:

Název sekce:                     Ekonomika

Garant sekce:                    Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Katedra:                            Katedra ekonomiky

Název sekce:                     Finance, účetnictví a daně

Garant sekce:                    doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.

Katedra:                            Katedra účetnictví a financí

Název sekce:                     Informatika a kvantitativní modely v ekonomii

Garant sekce:                    doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA

Katedra:                            Katedra aplikované matematiky a informatiky

Název sekce:                     Marketing, obchod a cestovní ruch*

Garant sekce:                    Ing. Jan Šalamoun

Katedra:                            Katedra obchodu a cestovního ruchu

Název sekce:                     Marketing, obchod (specializační projekty)

Garant sekce:                    Ing. Jan Šalamoun

Katedra:                            Katedra obchodu a cestovního ruchu

Název sekce:                      Řízení malých a středních podniků**

Garant sekce:                     Ing. Dagmar Bednářová, CSc.

Katedra:                             Katedra řízení

Název sekce:                      Současnost a budoucí trendy  regionálního rozvoje

Garant sekce:                     doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Katedra:                             Katedra regionálního managementu

Sekce studentů doktorského studijního programu:

Název sekce: Řízení a ekonomika podniku

Garant sekce: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

 

*/** Sekce jsou spojeny do jedné

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2019

Ekonomická fakulta JU
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Studentská 13
37005 České Budějovice
České Budějovice, CZ

dubna 18, 2019 – dubna 18, 2019

Studentská vědecká a odborná činnost je studentská soutěž, kterou organizuje EF JU. Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

Soutěž SVOČ pro rok 2019 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem akademického roku 2018/2019. Vítězové jednotlivých sekcí z řad studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů obdrží věcné ceny.

Garantem soutěže je doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., členy organizačního výboru jsou Ing. Nikola Soukupová a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí.

 

PŘIHLÁŠENÍ!!!!Letos, stejně jako loni, se studenti neregistrují jako uživatelé na webových stránkách, ani nevkládají příspěvky do webového systému. K registraci je nutné připravit si příspěvek a ten pak odeslat na příslušný e-mail organizátorů soutěže (zidovn00@ef.jcu.cz).

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2018

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 19, 2018 – dubna 19, 2018

Studentská vědecká a odborná činnost je studentská soutěž, kterou organizuje EF JU. Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

Soutěž SVOČ pro rok 2018 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem akademického roku 2017/2018. Vítězové jednotlivých sekcí z řad studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů obdrží věcné ceny.

V den konání SVOČ (19. 4. 2018) je vyhlášeno děkanské volno pro všechny studenty bakalářských a navazujících magisterských a doktorských studijních programů .

Garantem soutěže je doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., členy organizačního výboru jsou Ing. Nikola Židová a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí.

 

POZOR ZMĚNA!!!!Letos se studenti neregistrují jako uživatelé na webových stránkách, ani nevkládají příspěvky do webového systému. K registraci je nutné připravit si příspěvek a ten pak odeslat na příslušný e-mail organizátorů soutěže (zidovn00@ef.jcu.cz).

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2017

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 20, 2017 – dubna 21, 2017

Soutěž SVOČ pro rok 2017 byla vyhlášena sdělením děkana č. 73/2017 v souladu s harmonogramem akademického roku 2016/2017.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce Marketing, obchod a cestovní ruch s 5 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Radim Dušek, Ph.D.), Ekonomika se 8 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná), Regiony s 8 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.), Finance, účetnictví a daně s 3 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, Ph.D.), Informatika a kvantitativní metody v ekonomii s 9 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 2 studenty. Na soutěži SVOČ 2017 prezentovalo své příspěvky celkem 35 soutěžících studentů (37 příspěvků). Kromě toho byla součástí SVOČ sekce specializačních projektů zaměřených na marketing, obchod a cestovní ruch, ve které soutěžilo celkem 11 týmů (26 zapojených studentů).


Partneři soutěže byly:

MBM Trans, s.r.o. - distributor poradenského systému Účetní pradce, časopisu Účetnictví, Účetnictví pro nevýdělečné organizace a obce, odborné literatury, výkazů v oblasti daní a účetnictví.

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2016

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 21, 2016 – dubna 22, 2016

Soutěž SVOČ pro rok 2016 byla vyhlášena sdělením děkana č. 58/2016 v souladu s harmonogramem akademického roku 2015/2016.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce Řízení malých a středních podniků a marketing, obchod a cestovní ruch s 9 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Dagmar Bednářová, CSc.), Ekonomika se 7 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná), (Udr)žitelnost v regionu s 11 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová), Finance, účetnictví a daně s 11 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, Ph.D.), Informatika a kvantitativní metody v ekonomii s 11 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 3 studenty. Na soutěži SVOČ 2016 prezentovalo své příspěvky celkem 52 soutěžících studentů. Kromě toho byla součástí SVOČ sekce specializačních projektů zaměřených na marketing, obchod a cestovní ruch, ve které soutěžilo celkem 12 týmů.

Partnery soutěže byly:

  • MBM Trans, s.r.o. - distributor poradenského systému Účetní pradce, časopisu Účetnictví, Účetnictví pro nevýdělečné organizace a obce, odborné literatury, výkazů v oblasti daní a účetnictví.

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2015

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 23, 2015 – dubna 24, 2015

Soutěž SVOČ pro rok 2015 byla vyhlášena sdělením děkana č. 44/2015 v souladu s harmonogramem akademického roku 2014/2015. Garantem soutěže byl PhDr. Miloslav Lapka, CSc. a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí soutěže.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce Ekonomika, řízení malých a středních podniků s 8 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), (Udr)žitelnost v regionu s 12 soutěžícími studenty (garant sekce PhDr. Vávra Jan, Ph.D.), Finance, účetnictví a daně s 10 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Zita Drábková, Ph.D.), Informatika a kvantitativní metody v ekonomii s 14 soutěžícími studenty prezentujícími 11 příspěvků (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 5 studenty. Na soutěži SVOČ 2015 prezentovalo své příspěvky celkem 48 soutěžících studentů (tj. bez spoluautorů 46 příspěvků).

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2014

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 24, 2014 – dubna 25, 2014

Soutěž SVOČ pro rok 2014 byla vyhlášena sdělením děkana 30/2014 v souladu s harmonogramem akademického roku 2013/2014. Garantem soutěže byl doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí soutěže.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce Ekonomika s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), Regiony v ekonomických souvislostech se 7 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.), Účetnictví a daně s 9 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Zita Drábková, Ph.D.), Finance (garant sekce Ing. Radek Zděněk, Ph.D.) s 6 soutěžícími studenty, Informatika a kvantitativní metody v ekonomii se 7 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA), Nové trendy v managementu (garant sekce Ing. Dagmar Bednářová, CSc.) s 8 soutěžícími studenty a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 1 studentem. Na soutěži SVOČ 2014 prezentovalo své příspěvky celkem 38 studentů.

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2013

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 25, 2013 – dubna 26, 2013

Soutěž SVOČ pro rok 2013 byla vyhlášena sdělením děkana 19/2013 v souladu s harmonogramem akademického roku. Uskutečnila se 25. dubna 2013 pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Garantem soutěže byl doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže. Hlavním partnerem soutěže byl Svaz účetních a MP soft.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika s 8 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), Ekonomika a region se 7 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.), účetnictví a finance s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Zita Drábková, Ph.D.), Informatika a matematické modely s 5 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA), obchod a cestovní ruch s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Jan Šalamoun) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 14 studenty (13 studentů prezentovalo). Na soutěži SVOČ 2013 prezentovalo své příspěvky celkem 45 studentů.

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2012

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 25, 2012 – dubna 26, 2012

SVOČ pro rok 2012 byla vyhlášena sdělením děkana 10/2012 v souladu s harmonogramem akademického roku. Uskutečnila se 25. dubna 2012 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 25. a 26. dubna 2012 pro studenty doktorského studijního programu. Garantem soutěže byl doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže. Hlavním partnerem soutěže byl Motor Jikov Group a.s., Svaz účetních, MP soft a MBM Trans, s.r.o..

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika s 7 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), Ekonomika a region s 8 soutěžícími studenty (garant sekce PhDr. Miloslav Lapka, CSc.), účetnictví a finance s 8 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Zita Drábková, Ph.D.), Management a inovace s 10 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Dagmar Bednářová, CSc.), obchod a cestovní ruch s 4 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Jan Šalamoun) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 19 studenty (17 studentů prezentovalo). Na soutěži SVOČ 2012 prezentovalo své příspěvky celkem 54 studentů.

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2011

Děkanát Ekonomické fakulty
studentská 13
České Budějovice, CZ

dubna 18, 2011 – dubna 19, 2011

SVOČ pro rok 2011 byla vyhlášena sdělením děkana 1/2011 v souladu s harmonogramem akademického roku. SVOČ 2011 se uskutečnila 18. dubna 2011 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 18. a 19. dubna 2011 pro studenty doktorského studijního programu. Garantem soutěže byl doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže. Hlavním partnerem soutěže byl Svaz účetních, MP soft a MBM Trans, s.r.o., Zeelandia.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika s 5 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), Rozvoj regionů v evropských souvislostech s 13 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, Ph.D.), účetnictví a finance s 5 soutěžícími studenty (garant sekce prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.), řízení podniku s 5 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.), obchod a cestovní ruch s 10 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Jan Šalamoun) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 15 studenty. Na soutěži SVOČ 2011 prezentovalo své příspěvky celkem 53 studentů.

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2010

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

května 3, 2010 – května 4, 2010

SVOČ 2010 se uskutečnila 3. května 2010 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 3. a 4. května 2010 pro studenty doktorského studijního programu. Hlavním garantem soutěže byl pověřen doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže. Hlavními partnery soutěže byly Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Svaz účetních, MP soft a MBM Trans, s.r.o.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), účetnictví a finance s 4 soutěžícími studenty (garant sekce prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.), řízení podniku s 5 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.), využití fondů EU pro rozvoj regionů s 4 studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.), obchod a cestovní ruch s 5 soutěžícími studenty (garant sekce RNDr. Blažena Gehinová) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 16 studenty. Na soutěži SVOČ 2010 prezentovalo své příspěvky celkem 40 studentů.

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2009

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 27, 2009 – dubna 28, 2009

SVOČ 2009 se uskutečnila 27. dubna 2009 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 27. a 28. dubna 2009 pro studenty doktorského studijního programu. Hlavním garantem soutěže byl pověřen doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže.

Akce byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika se 7 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), účetnictví a finance s 5 soutěžícími studenty (garant sekce prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.), řízení podniku s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.), využití fondů EU pro rozvoj regionů (praktické případové studie) a cestovní ruch s 9 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 21 studenty. Na soutěži SVOČ 2009 prezentovalo své příspěvky celkem 48 studentů.

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2008

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 27, 2008 – dubna 28, 2008

SVOČ 2008 se uskutečnila 27. dubna 2008 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 27. a 28. dubna 2008 pro studenty doktorského studijního programu. Hlavním garantem soutěže byl pověřen doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže.

Vzhledem k zapojení studentů doktorského studia byla celá akce rozdělena na soutěžní sekce financování podniku (garant sekce prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr. h. c.) se 7 soutěžícími studenty, obchod a cestovní ruch (garant sekce Mgr. Vladimír Dvořák) se 7 soutěžícími studenty, řízení podniku (garant sekce Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.) s 9 soutěžícími studenty a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 27 studenty. Na soutěži SVOČ 2008 prezentovalo své příspěvky celkem 42 studentů.

Prohlížet informace o konferencích

 

SVOČ 2007

Děkanát Ekonomické fakulty
Studentská 13, 370 05
České Budějovice, CZ

dubna 17, 2007 – dubna 17, 2007

Informace o soutěžních sekcí studentů bakalářských a magisterských studijních programů. SVOČ 2007 proběhla v pondělí 17. dubna 2007 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů. Rozdělena byla do dvou odborných sekcí, a to sekce řízení a ekonomika podniku (garantem sekce byl Ing. Radek Toušek, Ph.D., komisi tvořili Ing. František Smrž, doc. Ing Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Václav Krutina, CSc, Mgr. Jiří Písečka) a sekce cestovní ruch (garant sekce Mgr. Vladimír Dvořák, odborná komise RNDr. Blažena Gehinová, RNDr. Josef Navrátil, Ph.D., Ing. Eva Fellegiová, Ing. Lenka Horejsková, Mgr. Petr Havel, Ing. Adam Jun, Ing. Petr Hienl).

Soutěže SVOČ 2007 se zúčastnilo celkem 20 studentů (13 studentů v sekci ŘEP, 7 studentů v sekci CR), kteří prezentovali své příspěvky prostřednictvím multimediálních prezentací. Studenti vycházeli nejen ze svých bakalářských úkolů, ale prezentovali také projekty, na kterých i sami participují. Úroveň prací a jejich prezentace byla na velmi dobré úrovni, důraz byl kladen na problémovost zpracovaného tématu. Práce řešily konkrétní oblasti a následné aplikace do praxe. Některé z nich budou dále využity jako na úrovni regionu, tak i v podnicích.

Prohlížet informace o konferencích