Podrobnosti o autorech

Attlová, Irena, University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

  • - Marketing, management, human resources and enterprise competitiveness
    Strategy in human resources management
    Abstrakt