Časový plán a informace o konferenci

Konference

První den konference listopadu 9, 2012
Poslední den konference listopadu 10, 2012

Webová stránka

Zveřejnit (jako aktuální konferenci) června 1, 2012
Přesunout do archivu konferencí listopadu 11, 2012

Příspěvky

Otevření registrace autorů června 1, 2012
Uzávěrka registrace autorů října 22, 2012
Zveřejnění výzvy k podávání příspěvků června 1, 2012
Otevření procesu přijímání příspěvků června 1, 2012
Uzávěrka procesu přijímání příspěvků října 22, 2012

Posudky

Otevření registrace oponentů června 1, 2012
Uzávěrka registrace oponentů října 22, 2012

Zveřejnění na webových stránkách

listopadu 8, 2012
listopadu 8, 2012