Odborné sekce

Business, Marketing and Tourism

Session chair: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Finance, Acounting and Taxation

Session chair: prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr. h. c.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Global Economic Crisis - Implications for Business Development and Innovations

Session chair: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Regional Vision of Economic Prosperity

Session chair: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Quantitative Methods in Economics

Session chair: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována