Časový plán a informace o konferenci

Konference

První den konference listopadu 10, 2011
Poslední den konference listopadu 11, 2011

Webová stránka

Zveřejnit (jako aktuální konferenci) ledna 1, 2011
Přesunout do archivu konferencí listopadu 12, 2011

Příspěvky

Otevření registrace autorů června 1, 2011
Uzávěrka registrace autorů října 1, 2011
Zveřejnění výzvy k podávání příspěvků června 1, 2011
Otevření procesu přijímání příspěvků června 1, 2011
Uzávěrka procesu přijímání příspěvků října 1, 2011

Posudky

Otevření registrace oponentů července 23, 2011
Uzávěrka registrace oponentů října 1, 2011

Zveřejnění na webových stránkách

července 23, 2011
července 23, 2011