Časový plán a informace o konferenci

Konference

První den konference listopadu 2, 2013
Poslední den konference listopadu 3, 2013

Webová stránka

Zveřejnit (jako aktuální konferenci) července 1, 2010
Přesunout do archivu konferencí listopadu 4, 2013

Příspěvky

Otevření registrace autorů července 1, 2010
Uzávěrka registrace autorů listopadu 1, 2010
Zveřejnění výzvy k podávání příspěvků července 1, 2010
Otevření procesu přijímání příspěvků července 1, 2010
Uzávěrka procesu přijímání příspěvků listopadu 1, 2013

Posudky

Otevření registrace oponentů července 24, 2010
Uzávěrka registrace oponentů října 24, 2010

Zveřejnění na webových stránkách

července 24, 2010
července 24, 2010