Časový plán a informace o konferenci

Konference

První den konference října 2, 2013
Poslední den konference října 3, 2013

Webová stránka

Zveřejnit (jako aktuální konferenci) července 1, 2009
Přesunout do archivu konferencí října 4, 2013

Příspěvky

Otevření registrace autorů července 1, 2009
Uzávěrka registrace autorů října 1, 2009
Zveřejnění výzvy k podávání příspěvků července 1, 2009
Otevření procesu přijímání příspěvků července 1, 2009
Uzávěrka procesu přijímání příspěvků října 1, 2013

Posudky

Otevření registrace oponentů července 24, 2009
Uzávěrka registrace oponentů října 1, 2009

Zveřejnění na webových stránkách

července 24, 2009
července 24, 2009