Organizační tým

Head of Conference Committee

  1. prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

Members of Conference Committee

  1. doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  2. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  3. doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  4. prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr. h. c., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  5. prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

Head of Organising Committee

  1. doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

Members of Organising Committee

  1. Ing. Monika Březinová, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  2. Ing. Martin Pech, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika