Odborné sekce

Enterprise management and innovation

Session chair: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Finance

Session chair: prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr. h. c.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Franchising

Session chair: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Quantitative methods and information technologies

Session chair: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Rural Regions

Session chair: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována