Organizační tým

Head of Conference Committee

  1. prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

Members of Conference Committee

  1. doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  2. prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr. h. c., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  3. doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  4. prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

Head of Organising Committee

  1. doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

Members of Organising Committee

  1. Ing. Martin Pech, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  2. Ing. Monika Březinová, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika