Registration and Fee

 
Registration Type Cost
 
Přihláška do soutěžní sekce home registration (Registration Closed 2014-04-25)
» pouze studenti bakalářského/magisterského studijního programu
 
Přihláška do nesoutěžní sekce home registration (Registration Closed 2014-04-25)
» pouze pro studenty doktorského studia
 
 

Účast na SVOČ je bezplatná.